7 Days to Die 5.3.6.19923

7 Days to Die 5.3.6.19923

7 Days to Die – Shareware – Windows
7 Days to Die là một trò chơi video kinh dị sống còn được thiết lập trong một thế giới mở được phát triển bởi The Fun Pimps. Người chơi phải sử dụng trí khôn và bàn tay của họ để sống ở giữa một thế giới lớn, hậu khải huyền zombie đầy. Trò chơi có một hệ thống Crafting chuyên sâu cho phép người chơi thủ công một loạt các công cụ và vũ khí, và xây dựng pháo đài của riêng mình để giúp họ sống sót.

Tổng quan

7 Days to Die là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi 7 Days to Die.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của 7 Days to Die là 5.3.6.19923, phát hành vào ngày 09/01/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/10/2013.

7 Days to Die đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

7 Days to Die Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho 7 Days to Die!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có 7 Days to Die cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản